måndag, september 29, 2008

Positivt och negativt vid fullmäktige

Ett positivt besked gavs vid dagens interpellatsionsdebatt i fullmäktige i Ärnafrågan: majoriteten släpper fram beslut om kommunens remissvar till fullmäktige.

En inte lika angenäm överraskning var att Folkpartiet bytt åsikt i frågan om led genom Stadsskogen och röstade med övriga majoritetspartier om att fortsätta utreda frågan inom ramen för översiktsplanen. Folkpartiets vallöften väger lätt när sammanhållningen inom majoriteten ska prioriteras!
Affärsverksamhet bloggar