fredag, oktober 03, 2008

Låga bud gör försäljning av Kvarnen olämpligt

Miljöpartiet stod bakom fullmäktigebeslutet om att gå vidare att ta in anbud för en försäljning av Kvarnen. Partiet ser ingen principiell orsak till att kommunen ska äga en galleria. Men vi kan nu konstatera att anbuden är för dåliga, och att en försäljning därför är olämplig - ja bli till en rent ekonomisk förlustaffär. Paralleller kan naturligtvis dras till det tidigare försöket att sälja Gamla Uppsala Buss, där buden var så dåliga att den borgerliga majoriteten beslutade att avbryta försäljningen. Jag känner mig övertygad om att man kommer också kommer finna det klokast att avbryta försäljningen av Kvarnen!

Utöver de ekonomiska aspekterna var en utgångspunkt vid fullmäktigebeslutet om att påbörja försäljningsprocessen att lägenheterna i fastigheten skulle fortsätta vara hyreslägenheter, i enlighet med kommunens bostadspolitiska strategi. Avsaknaden av sådana garantier är också en orsak till miljöpartiets ställningstagande. Se mer i TV4:s inslag.
Affärsverksamhet bloggar