torsdag, oktober 02, 2008

Uppsalaluften dålig - och ingenting görs

Den dåliga luften i centrala Uppsala är inget nytt problem. För att komma till rätta med situationen togs ett åtgärdsprogram fram under förra mandatperioden. Beslut därom togs i bred politisk majoritet i kommunstyrelsen 2006, och kunde därefter fastställas av länsstyrelsen. Att en bred politisk majoritet stod bakom åtgärdsprogrammet trodde jag skulle borga för att programmet skulle genomföras trots majoritetsskiftet. Men där fick jag fel. Det som genomförs är fortsatt kampanj mot dubbdäcksanvändning. Men i övrigt kan vi konstatera

- miljözon för tunga fordon i centrala Uppsala har inte genomförts
- subventionerad parkeringsavgift för miljöbilar har inte genomförts
- höjda parkeringsavgifter för andra bilar har inte genomförts, tvärt om
- investeringsnivåerna för utbyggnad av cykelvägnätet har skurits ner, i jämförelse med nivån 2006,
- kommunbidraget till kollektivtrafiken har skurits ner, i jämförelse med fullmäktiges beslut maj 2006, med resultat att kollektivtrafiken nu får hanka sig fram genom att använda resurser som fullmäktige i IVE egentligen riktat till färdtjänsten.
- ytterligare beslut för att få till stånd ökad biogasproduktion har inte fattats under mandatperioden, även om det naturligtvis är bra att en ny rötkammare nu uppförs i enlighet med det beslut s-mp-v tog förra mandatperioden.

Vid tisdagens interpellationsdebatt menade Cecilia Forss (m) att man visst jobbar med frågan, inte alls prioriterat bort åtgärdsprogrammet. Hur det i så fall ser ut om man inte jobbar med en fråga vore intressant att veta... men viktigare än en spetsfundig debatt är naturligtvis att åtgärda problemen. Ingen ska behöva bli sjuk av att andas uppsalaluften!
Affärsverksamhet bloggar