måndag, oktober 06, 2008

Förslag till EU-kongresssen

Miljöpartiet ska inte längre förorda att Sverige ska lämna EU. Det blev resultatet av den medlemsomröstning som har pågått under september månad. Med siffrorna 55,6 procent mot 44,4 har partilinjen ändrats. Röstdeltagandet var 46,5 procent. Kanske lite märkligt att mer än varannan medlem inte hade någon åsikt i frågan, eller i varje fall inte tyckte fråga var så viktig att det var mödan lönt att rösta. Extrakongressen nästa helg, inför EP-valet, behöver nu inte fokusera på den redan avklarade utträdesfrågan utan kan handla om vad mp vill göra i EU-parlamentet. Tyvärr är partistyrelsens förslag till valplattform lite uddlös i klimatfrågan; det talas om "nya instrument", men inte vilka det skulle kunna vara. Det jag som kongressombud avser driva är ett globalt moratorium mot prospektering för att hitta nya olje- , naturgas- eller kolfyndigheter. Ett sådant beslut kunde bli verklighet vid klimatkonferensen i Köpenhamn 2009. Klimatfrågan handlar i grund och botten om att vi måste sluta föra upp nya kolatomer i atmosfären - och det mest effektiva sättet att lyckas göra det är naturligtvis att sluta utvinna olja, naturgas och kol. Men det ironiska är att samtidigt som medvetenheten om klimatfrågan breder ut sig satsas mer resurser än någonsin på att hitta nya oljefyndigheter. Idiotin är övertydlig när oljebolagen försöker hitta fyndigheter i områden i som friläggs när isen försvinner från nordpolen. Det borde finnas politisk möjlighet att få igenom ett globalt moratorium, eftersom det inte slår direkt mot människors vanor, utan enbart mot de stora oljebolagens vinstintressen. Men om de använder sina resurser till att ta fram förnyelsebara energikällor, istället för att leta efter nya oljereserver, kan de både tjäna pengar och bidra till att stoppa klimatförändringarna.
Affärsverksamhet bloggar