onsdag, oktober 08, 2008

Rödgrönt samarbete på riksnivå klart

Idag offentliggjordes att miljöpartiet och socialdemokraterna inleder ett långsiktigt och fördjupat gemensamt politiskt samarbete - ett rödgrönt samarbete för framtiden, med ambition att staka ut en långsiktig gemensam inriktning för politiken för det kommande decenniet, och att tillsammans utmana den moderatstyrda regeringen om regeringsmakten. Det som från början var ett parti som vägrade sätta det ena politiska blocket framför det andra har de senaste femton åren gjort en resa in i vänsterblocket. Men minns att 1995 talades seriöst om sammanslagning med centerpartiet och så sent som 2002 om att bilda regering tillsammans med folkpartiet och centerpartiet. Ur ett uppsalaperspektiv är det bra med ett rikspolitiskt samarbete med socialdemokraterna, eftersom socialdemokraterna här länge framstått som en bättre samverkanspart än de borgerliga partierna. Men i många andra kommuner är situationen den motsatta; socialdemokrater utan samarbetsvana har fått miljöpartiet att istället söka sig till de borgerliga partierna. Vad som händer i dessa kommuner nu blir intressant att följa; möjligtvis kommer en ny mer samarbetsinriktad generation socialdemokrater även i dessa kommuner, eller så fortsätter kommunkartan över miljöpartistisk samverkan att se olika ut - kanske något som blir föremål för diskussion vid miljöpartiets kommundagar nästa helg.
Affärsverksamhet bloggar