måndag, oktober 06, 2008

Varför avfärdar den borgerliga majoriteten öppen källkod?

Miljöpartiet har under många år drivit frågan att Uppsala kommun ska gå över till öppen källkod och fri programvara i så stor utsträckning som är möjligt. Orsaken är att kommunen då slipper licenskostnader, men också att de fria programmen i många fall är mer användarvänliga och kraftfulla. Flera stora myndigheter har gått över till öppen källkod, och bland Sveriges kommuner har Motala utmärkt sig i att satsa på öppen källkod, med kostnadsbesparingar som följd. Trots det ville inte den borgerliga majoriteten i Uppsala bifalla miljöpartiets motion, när frågan behandlades i kommunstyrelsens arbetsitskott. Nu hoppas jag att det finns borgerliga fullmäktigeledamöter som (precis som jag) funnit att det fria ordbehandlingsprogrammet Write är bättre än Word, och därför stödjer miljöpartiet när motionen kommer upp i fullmäktige. Att minska IT-kostnaderna genom att använda gratisprogram borde inte vara en ideologisk fråga!
Affärsverksamhet bloggar