onsdag, oktober 15, 2008

Förslag om statsbidrag för spårvagnar i Uppsala

Äntligen har miljöpartiets riksdagsgrupp lyft frågan om statlig medfinansiering av lokalt spårburen kollektivtrafik i åtta svenska städer, däribland Uppsala! Miljöpartiet i Uppsala har ju drivit frågan om att inrätta spårvagnar i Uppsala, och också avsatt investeringsmedel för det i våra budgetförslag – men möjligheter för kommunen att klara hela investeringen själv finns inte; en förutsättning är statsbidrag. Men en mp-s-regering efter nästa val tycks det nu kunna bli verklighet. Se mer i TV4-inslaget här.
Affärsverksamhet bloggar