tisdag, oktober 14, 2008

Moderaterna ser inga problem med rollkonflikt

Radio Uppland har nu intervjuat byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (m) om rollkonflikten som kan uppstå när stadsbyggnadskontorets konsulter avlönas av byggbolagen. Till skillnad mot stadsbyggnadsdirektören ser hon inga problem med en sådan hantering. Trodde nog att också moderater ville att kommunen utan tvivel skulle vara en neutral part i stadsplaneringen, men så är alltså inte fallet.
Affärsverksamhet bloggar