torsdag, oktober 16, 2008

Antibiotikaresistens kanske kan motverkas med bättre indikatorer

Jag har under dagen bevisat ett mycket intressant seminarium om life science-sektorns framtidsmöjligheter. Särskilt intressant var att höra om utvecklingen av indikatorer för att kunna fastställa sjukdomar. Allt för ofta händer att läkare skriver ut antibiotika med orden "testa det här, om det hjälper har vi ringat in vad det var för sjukdom". Vid seminariet framhölls att Sverige är ett föregångsland i att inte gödsla med antibiotika i tid och otid. Med tanke på hur mycket antibiotika som används även i Sverige helt i onödan måste situationen i många andra länder vara fruktansvärd. Mycket lidande har kunnat undvikas tack vare antibiotika - vi vill inte ha tillbaka en situation där antibiotikan är verkningslös!
Affärsverksamhet bloggar