fredag, oktober 17, 2008

Iväg till mp:s EU-kongress

Nu åker jag iväg till mp:s EU-kongress i Göteborg. Tillsammans med Uppsalas tre andra ombud Eva Adler, Johan Lundqvist och Alf Karlsson, kommer jag bland annat driva att ett globalt moratorium mot exploatering av nya oljetillgångar ska föras in i valplattformen. Trots att kunskapsnivån om klimatförändringarna ständigt ökar har det aldrig förr investerats så stora resurser som nu på att försöka hitta nya oljekällor. Den olja som utvinns kommer att förbrännas, oavsett vilka mål som sätts för att minska utsläppen av koldioxid. Den enskilt viktigaste frågan är därför att få till stånd ett totalstopp mot exploatering av nya oljekällor. Nu när oljebolagen tävlar om att kunna exploatera de oljetillgångar som frigörs i takt med att polarisarna smälter är det uppenbart att politiken måste tordas sätta stopp!
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Blogger Leif Ekstedt said...

Eftersom Du jobbar för naturen och mindre föroreningar kanske Du borde tänka på lans´dsorten runt Uppslala. Det här med E85 kravet stänger bensinstationer i små samhällen.
Modellen tycks vara att bensinstatíon som inte går ihopfår vara kvar. Men där det behövs en station för bensin och diesel som inte klarar investeringen återstår inget annat än att resa till nästa tätort för att tanka.

´Skadorna på naturen blir inte mindre utan större, Vad sägs om
lite eftertanke.
Grisslehamn försvinner troligen.
Alltså minst 50 km till nästa tapp.
Från Singö blir det 75 km.

9:27 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

En grundprincip är naturligtvis att det är bättre att åka längre för att tanka icke-fossila drivmedel än att ha nära till en mack med fossila drivmedel. Men naturligtvis finns en övre gräns för hur lång extrafärd som går att motivera på detta sätt - som är olika lång beroende av vilket drivmedel man istället använder. E85 motiverar exempelvis inte lika lång extraresa som biogas skulle göra.

10:33 fm  

Skicka en kommentar

<< Home