tisdag, oktober 28, 2008

Fullmäktigeframgångar - och bakslag

Gårdagens kommunfullmäktigemöte var extremt späckat med ärenden. Många av dessa var positiva, ett flertal handlade om tidigare beslut som den borgerliga majoriteten rev upp november 2006, som man nu omprövat sitt ställningstagande till, och således i viss mån ställde sig bakom; däribland beslut om pilotprojekt för produktion av passivhus, inrättande av miljöbilspool tillgänglig för allmänheten och beslut om att ta fram handlingsplan för att öka andelen ekologiska livsmedel och etiskt producerade varor i kommunens inköp. Till de negativa ärendena hörde att majoriteten inte är beredda att försöka få till stånd samfinansiering med staten för spårvagnssystem i Uppsala, att man inte vill föra in hur klimatförändringarnas konsekvenser ska kunna förebyggas i översiktsplanearbetet och att man inte är villiga att ta initiativ för att utveckla kooperativ hyresrätt som upplåtelseform. Trist var också att Cecila Forss (m), trots att hon uppenbart för alla fullmäktigeledamöter och åhörare uttryckt sig olämpligt i sitt interpellationssvar om vårdnadsbidrag inte riktigt vill be om ursäkt för det offentligt.
Affärsverksamhet bloggar