lördag, oktober 25, 2008

Beslut om skattesänkning rivs upp

Beslutet om att sänka skatten med tio öre, som togs av fullmäktige i juni, kommer att rivas upp. Moderaterna har i stor uträckning präglad majoritetens politik, men nu fick de ge sig. Centerns Lars O Ericsson har - efter insikten att det inte är rimligt att genomföra skattesänkningar samtidigt som stora nedskärningar måste till -kämpat på bra för att få majoriteten på en sådan linje; när kd och till sist också fp gick på den linjen blev moderaterna ensamma om att vilja sänka skatten, och fick därmed ge sig. Att Gunnar Hedberg (m) inte riktigt vill försonas med tanken framgår av hans uttalanden i media. Men ett alternativ där majoriteten spruckit och mittenpartierna gjort upp med mp och s hade väl smärtat än mer. Tyvärr är det inte tillräckligt att avstå skattesänkningen; att stora nedskärningar ändå måste till går att läsa i bland annat Upsala Nya Tidning. En tioöre skattehöjning är nödvändig. Märkligt i sammanhanget är att majoriteten inte tittat på möjligheter att minska kostnaderna genom att exempelvis gå över till fri progamvara i stor utsträckning, samordna varutransporter till kommunens verksamhet och gå över till el från vindkraft.
Affärsverksamhet bloggar