torsdag, november 06, 2008

Kommunstyrelsen tog vindkraftsbeslut

Vid gårdagens kommunstyrelsemöte behandlas miljöpartiets motion om att Uppsala kommun ska övergå till el från vindkraft för kommunens elbehov. Beslutet blev att kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för ny el-produktion från vindkraft för kommunens elanvändning. Den borgerliga majoriteten har gång efter annan avslagit miljöpartiets initiativ i frågan, äntligen har polletten äntligen trillat ner. En vindkraftssatsning kommer både att sänka kommunens elkostnader och leda till ökad produktion av förnyelsebar el. Se mer på Radio Uppland.
Affärsverksamhet bloggar