fredag, november 14, 2008

Vilka företagare är emot minskade koldioxidutsläpp?

Enligt Handelskammartidningen har företagare ifrån EU-länderna "praktiserat" som EU-parlamentariker och i EU-parlamentetes plenisal fått agera parlamentariker genom att rösta på några olika viktiga frågor. Frågan om EU ska minska utsläppen av koldioxid även om länder utanför EU inte är med på vagnen föll. Enbart 240 röstade för, medan 265 röstade Nej. Var sjutton har de lyckats hitta 265 ärkekonservativa företagare som alltså hellre ser katastrofala klimatförändringar än att de är med och bidrar mer än vissa andra länder till att minska utsläppen? Att röstsiffrorna speglar den faktiska inställningen hos företagare håller jag som uteslutet!
Affärsverksamhet bloggar