tisdag, november 11, 2008

Budgetrevideringen klar

Puh... nu har mp:s förslag till reviderad budgeten för nästa år äntligen blivit klar. Den styrande majoriteten bär inte skulden för de försämrade skatteintäkterna för Uppsala kommun. Men i och med att majoriteten i juni drev igenom ett fullmäktigebeslut om en budget som inte når upp till det finansiella målet om två procents överskott försattes Uppsala kommun i en riskabel ekonomisk situation. Detta gör att den vikande konjunkturen nu blir mer dramatisk för kommunen än vad som hade varit fallet med den långsiktigt hållbara ekonomiska politik som förra mandatperiodens s-mp-v-majoritet stod och står för. Häpnadsväckande nog möter den borgerliga majoriteten läget genom att bland annat tulla än mer på det finansiella målet. Men genom att skriva ner överskottsmålet till 1,3 procent ökar både riskerna för budgetunderskott och upplåningsbehovet för kommande investeringar ytterligare. Inte ens till slutet av planperioden, år 2012, mäktar den borgerliga majoriteten att återuppnå en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Det konkreta resultatet av majoritetens ekonomiska politik är alltså att man tar pengar av framtidens uppsalabor för att kunna hålla skatterna för nuvarande uppsalabor nere. Det genombrott för långsiktiga finansiella mål som uppnåddes under förra mandatperioden är bortsopat. Mot detta lägger mp ett förslag med tio öre högre skattesats, vilket gör att vi klarar en realistisk nivå till nämnderna och utan att riskera budgetunderskott framöver. Lika illa som det är när privatpersoner lånar till konsumtion, är det när kommuner fastnar i en sådan fälla!
Affärsverksamhet bloggar