måndag, november 17, 2008

"Klimatkonferensen" på nätet

På tåg kan man göra mycket. Hösten 2005 utnyttjade jag en tågresa till att mixa senaste skivan med Den förlorade generationen. I somras till att skriva en fiktiv historia om vad som kan komma att hända på klimatkonferensen i Köpenhamn nästa höst. Det hela är nu publicerat på digitalboken.
Gå gärna dit, ladda ner och läs (längst ner till vänster på sidan).

Lite om intrigen: till Köpenhamn nästa år kommer inte bara företrädare ifrån olika länder - vissa laddade med förslag för att göra något åt klimatfrågan, andra inriktade på att bromsa bindande åtgärder – men också företrädare för radikala miljöorganisationer som kräver kraftfulla beslut, och personer som värnar oljeindustrins intressen. En av de delegater som agerat för att konferensen inte ska bli någon klimatpolitisk framgång hittas mördad, och allt tyder på att det är ett politiskt mord. Kan en radikal miljöorganisation gå över gränsen och bli militant, offra människor i kampen för den miljöpolitik man vill se?
Affärsverksamhet bloggar