onsdag, november 26, 2008

Majoriteten skäms för sin budget

I dagarna två har kommunfullmäktige nu debatterat och till sist fattat beslut om reviderad budget för 2009, vilken kortfattat innebär att 122 mkr försämrad prognos på grund av lägre skatteintäkter hanteras genom nedskärningar till nämnderna. Budgetdebatten finns att se på kommunens hemsida här Den slutsats tittaren rimligen drar är att flera majoritetesföreträdare skäms för den nya budgeten. Hur ska man annars förklara att centerns Lars O Ericsson gick i taket över att oppositionen redovisade att Äldrenämnden tvingas skära 22 mkr, med utfall om att sådana sanningar inte ska offentliggöras utan hållas hemliga? Eller hur kan man annars förklara att moderaternas Cecilia Forss gång efter annan gick upp och hasplade ur sig fullständigt felaktiga beräkningar om skillnaderna mellan majoritetsförslaget och oppositionsförslagen vad gäller pedagogisk verksamhet. Naturligtvis varje gång med brasklappen att hon "tror" att det är så det är. Genom att framhålla att hon tror och inte vet går det ju inte att hävda att hon har fel - det kan ju stämma att hon tror på det hon säger att hon tror på... även om det är naturligtvis är osannolikt att hon inte behärskar skillnaden mellan plus och minus i verkligheten.
Affärsverksamhet bloggar