tisdag, december 02, 2008

Samordnad varudistribution

När miljöpartiets motion om att samordna varudistributionen debatterades i fullmäktige i våras argumenterade Magnus Åkerman (m) kraftigt mot sådana ambitioner, och motionen bifölls inte. Trots detta har ett sådant pilotprojekt pågått under några månader nu - och tiden börjar bli mogen för utvärdering och beslut om att utvidga försöket till att omfatta hela kommunen kommer sannolikt att tas. Hur moderaterna kan ha fortsatt självförtroende att driva politik är svårt att förstå, när man i fråga efter fråga gör allt för att bromsa utvecklingen, men sedan tvingas inse att man hade fel.
Affärsverksamhet bloggar