tisdag, december 09, 2008

Idag avgörs det om Uppsalas kulturhuvudstadsansökan går vidare

Idag avgörs det om Uppsalas kulturhuvudstadsansökan går vidare. Enligt UNT är ett flertal majoritetespolitiker dock negativa till Uppsala som kulturhuvudstad. Kommer detta leda till att Uppsala inte ses som ett fortsatt alternativ eller inte? Och om inte; hur kommer dessa majoritetesföreträdare ställa sig vid kommunstyrelsebehandlingen imorgon om en eventuell fortsatt process. Fler som tycker att det är märkligt att ett så stort ärende, inte minst finansiellt, förts så här långt utan att majoriteten talat sig samman? Ett försök att både äta kakan (ta beslut) och ha den kvar (driva opposition mot det egna beslutet)?
Affärsverksamhet bloggar