fredag, december 05, 2008

Centerpartiet försöker svamla bort ärnafrågan

Med anledning av att Försvarsmakten nu står i färd att lämna in en korrigerad MKB utifrån de kompletteringskrav som ställdes på den bristfälliga MKB som lämnades in i april, har Uppsalatidningen en artikel idag där Lars O Ericsson (c) blanda bort korten helt. Lars O Ericsson säger att ”Den så kallade MKB:n blir vägledanden för hur vi ställer oss… avråds verksamheten ur miljösynpunkt kan vi inte säga ja. Tycker länsstyrelsens experter att det är okej, så är det okej för oss också.” Det är Försvarsmakten som tar fram MKB:n – inte länsstyrelsen. Det är Uppsala kommun som ska yttra sig till länsstyrelsen, inte tvärtom som Lars fortfarande tycks tro, trots att jag påpekat saken för honom ett otal gånger. Han har ju kört med samma standardsvar i ett år vid det här laget. När kommunen yttrar sig finns inget ”expertutlåtande” att luta sig mot – partiet måste ta ett eget ställningstagande. Är det så att centern tänker passa i frågan bör de i alla fall tordas uttala det. I samma artikel står att VD:n för Uppsala Air, Mattias Sjölund, säger att den tidigare rödgröna majoriteten kom fram till ett kompromissbeslut som innebar att flygplatsen endast skulle få vara öppen 7-19. Det kan han rimligtvis inte ha sagt, eftersom Sjölund vet att det var en blåröd kompromiss (alliansen + socialdemokraternan), medan miljöpartiet och vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.
Affärsverksamhet bloggar