onsdag, december 10, 2008

Miljözon i centrum lyfts i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2009

Kommunstyrelsen beslutar idag om verksamhetsplan för 2009. Bland annat anges att kommunledningskontoret ska: ”Undersöka och driva förutsättningarna för att införa miljözon i centrum.” Kommunstyrelsen beslutade redan 2006 om åtgärdsprogram för att komma till rätta med den dåliga luftkvaliteten i centrala Uppsala, där miljözoner angavs som en viktig åtgärd. På grund av majoritetsskiftet har emellertid väldigt lite av åtgärdsprogrammet förverkligats. Det enda vi egentligen sett är fortsatta kampanjer kring dubbdäcksanvändning, varför jag lyfte frågan hur majoriteten egentligen ser på åtgärdsprogrammet i en interpellation och samtidigt föreslog kompletteringar i verksamhetesplanen angående att åter skriva in åtgärdsprogrammets målsättningar; att miljözonerna nu gör come back är ett direkt resultat av det. Miljözoner för tung trafik finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund. Efter att miljözonerna infördes i Stockholm har lastbilar som inte fått användas i Stockholms innerstad istället använts i Uppsala. Ett positivt beslut för luftkvaliteten i Stockholm har därför medfört problem för Uppsala. Det är helt nödvändigt att vi har samma regler för miljözoner i Uppsala som i Stockholm, för att undvika negativa övervältringseffekter.
Affärsverksamhet bloggar