måndag, december 15, 2008

Få miljöbilar bland politiker

Radio Uppland har undersökt innehavet av miljöbilar bland politikerna i Uppsalas miljö- och hälsoskyddsnämnd. Resultatet är nedslående; av 17 ledamöter har hela 13 bil och av dessa enbart en en miljöbil. Värstingbilen har moderaten Jan-Erik Bergmark, en stadsjeep Volvo XC90, en stadsjeep. Flera som kommenterat inslaget anser att det är ointressant journalistik att kolla politikers bilar; men ABC-nyheterna anser tvärtom och kommer med ett uppföljande inslag ikväll. Helt rätt tycker jag - Uppsala kommun har fattat beslut om att enbart miljöbilar ska förekomma inom den kommunala förvaltningen, och då bör politikerna leva som de lär. Vidare har vi beslut om att minska bilanvändningen och utifrån det borde många politiker fundera om de verkligen behöver äga en bil för egen del. Självklart finns en tydlig koppling mellan eget bilinnehav och risk för slentrianmässig och helt onödig bilkörning.
Affärsverksamhet bloggar