fredag, december 12, 2008

Spårtaxiförslag skickas på remiss!

På måndag beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka ut förstidie om spårtaxinät i Boländerna till berörda organ. Förstudien innefattar ett förslag om totalt 11 kilometer långt spårtaxinät, med 16 stationer och 130 vagnar. Förslaget till dragning sträcker sig från resecentrum till IKEA och Fyrislund. Att Uppsala ska få någon form av spårburet kollektivtrafiksystem är något miljöpartiet arbetat hårt för under många år, att vi nu tycks närma oss ett politiskt beslut är fantastiskt!Remissperioden är satt till 15 februari 2009. Kommunstyrelsen förväntas kunna gå vidare med beslut i mars. Parallellt med remissen ges uppdrag till kommunledningskontoret att undersöka finansieringsmöjligheterna. Investeringskostnaden är mycket osäker och bedöms hamna mellan 517 och 808 mkr, vilket ger en årlig kapitalkostnad mellan 33 och 51 mkr. För att kunna göra investeringen krävs någon form av samfinansiering, i första hand hoppas jag på en samfinansiering mellan stat och kommun, men PPP-lösningar kan också vara tänkbara.
Affärsverksamhet bloggar