torsdag, december 18, 2008

Kommunalråd får ta föräldraledigt

Under rubriken kommunalråd får ta föräldraledigt skriver Dagens Samhälle: "Politiker har inte fått vara föräldralediga från sina uppdrag. Men nu skriver allt fler om reglerna." Uppsala må ha varit framsynt, men det var i alla fall inga problem när jag var föräldraledig 2003; att det finns andra kommuner där poltiker inte har haft sådana möjligheter är illa! För övrigt avser jag ha en ytterligare föräldraledighetsperiod om drygt ett år; om allt går som det ska i april!
Affärsverksamhet bloggar