måndag, januari 12, 2009

Erik Weimans (m) argument ihåliga

Landstingsrådet Erik Weiman (m) har gett sig in i ärnadebatten, men med väldigt ihåliga argument - dels menar han att miljöpartiet inte har något med MKB:n att göra, och dels menar han att ambulandshelikotern är i fara om det INTE blir civilflyg på Ärna.

1) Uppsala kommun är remissinstans till Länsstyrelsen - och att miljöpartiet har fått uppsalabornas förtroende att medverka i att utforma kommunens ställningstagande tar vi på allvar, dvs vi läser MKB:n och drar slutsatser ifrån den. Min gissning är att INGA moderater läst MKB:n men ändå har synpunkter om att den är OK.

2) Viktoriaanläggningen fungerar fortfarande för helikoptrar, så om landstinget av någon anledning inte vill vara kvar på Ärna är det möjligt att flytta tillbaka dit. Ärna fungerar dessutom nu för helioptrar, trots att det inte finns något civilflyg där. Weimans argumentation är uppenbart konstruerad.
Affärsverksamhet bloggar