torsdag, december 18, 2008

Nu går regionförbundet vidare med att förbättra UL:s ägarstruktur

När vi förra mandatperioden motionerade till regionförbundet om att förbättra ägarstrukturen för Upplands Lokaltrafik (UL), för att mer kraftfullt kunna utveckla kollektivtrafiken och öka andelen kollektivtrafikresenärer, fanns en tydlig majoritet av regionförbundsfullmäktigeledamöter som i sak var positiva, men som tyvärr ändå gick på dåvarande regionstyrelseordförandens ståndpunkt att inte bifalla motionen. Men tiden har hunnit ikapp oss - en motsvarande motion, nu undertecknad av företrädare för miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet, leder idag till ett positivt beslut i regionfullmäktige! Gunnar Hedberg (m) är fortfarande lika negativt inställd i frågan, men tycks nu vara väldigt ensam inom alliansen om detta.

Debatten i fullmäktige kom till och med i första hand att föras mellan olika moderater, där inte minst landstingsrådet Erik Weiman (m) smulade sönder Hedbergs argument.
Affärsverksamhet bloggar