torsdag, januari 08, 2009

Stoppa rivningen av det fasta telenätet

Elöverkänsligas förening har nu startat ett upprop för att stoppa rivningen av det fasta telenätet. Se mer på deras hemsida. Enligt föreningen kan 50 000 hushåll bli utan fast telefoni under en snar framtid, helt enkelt för att TeliaSonera inte längre underhåller det fasta telenätet, och att ledningarna därför efter hand fasas bort. Att utveckling av ny teknik efter hand konkurrerar ut gammal är självklart varken konstigt eller någon ny företeelse, inte heller att människor som inte tagit till sig ny teknik kommer i kläm. Men frågan är om inte TeliaSonera nu är för heta på gröten. För svårt elöverkänsliga medför detta att man blir helt utan telefon, men inte bara elöverkänsliga drabbas, utan fastledning kan man inte heller få bredband via ADSL och det fasta telenätet fungerar även vid strömavbrott. Inte minst märkligt är dock att saken inte uppmärksammats brett i media.
Affärsverksamhet bloggar