onsdag, januari 07, 2009

Bristfällig MKB angående civilflyg på Ärna

Även om detta är första blogginlägget sedan julhelgen började har jag inte varit politiskt inaktiv de senaste veckorna - de har istället ägnats åt att gå igenom den kompletterande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som Försvarsmakten lämnade in den 18 december, efter några månaders arbete pga de synpunkter som aprilversionen medförde. En klok strategi av Försvarsmakten borde ha varit att systematiskt gå igenom synpunkterna och besvara dessa frågeställningar, för att på så sätt upprätta en MKB som kunde accepteras som beslutsunderlag. Men strategin tycks istället ha varit att blanda bort frågeställningarna genom att presentera ett i antal sidor väldigt omfattande material. Hur kan man annars förklara att av de 54 viktigaste kraven/synpunkterna har enbart 24 besvarats på ett adekvat sätt, medan 18 frågeställningar inte kommenterats över huvud taget? Miljökonsekvensbeskrivningen fungerar helt klart inte som något beslutsunderlag än - ytterligare kompletteringar måste till, där resterande frågor besvaras. Den som vill läsa miljöpartiets rapport om bristerna i MKB:n kan göra det på hemsidan, här.
Affärsverksamhet bloggar