torsdag, januari 15, 2009

Sista puzzelbiten på plats i fullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges interna arbetsordning är inte något som direkt rör andra än fullmäktiges ledamöter och ersättare, men för att fullmäktige ska fungera som en arena där medborgare har insyn i vilka beslut som tas och vilka förslag de olika partierna driver, är det självfallet nödvändigt med en bra arbetsordning. Därför var det väldigt besvärande när fullmäktiges ordföranden i slutet av hösten presenterade ett förslag som i vissa delar gav majoritetsföreträdare i fullmäktige allt för stora framsteg framför minoritetsföreträdare. Men processen att tvätta bort dessa regleringar har fungerat mycket bra, utan politiska motsättningar. Och vid gårdagens KS-behandling av ärendet kom den sista puzzelbiten på plats: nu får också icke- tjänstgörande ersättare yttra sig över sina egna motioner. Därmed slipper grupperna det tidigare puzzelarbetet att matcha ut ordinarie ledamöter för att ge ersättarna möjlighet att komma till tals!
Affärsverksamhet bloggar