onsdag, januari 14, 2009

Åtgärdsprogram för trafiksäkerhet vid kommunens skolor utarbetas

Kommunstyrelsens föreslås idag besluta att ett åtgärdsprogram för trafiksäkerhet vid kommunens skolor ska utarbetas av Gatu- och trafiknämnden. Bakgrunden till beslutet är miljöpartiets motion om att göra en översyn av trafikmiljön runt skolor i hela kommunen. Trafiksäkerhetsperspektiv kan inte i första hand vara barnens ansvar, det måste vara bilisternas ansvar att köra försiktigt, och med snabbare hastigheter än 30 km/h vid skolor och förskolor är riskerna med allvarliga konsekvenser vid en olycka alldeles för stor. Gatu- och trafiknämnden har arbetat med en inventering av trafikmiljön runt grundskolorna, men av någon obegripligt anledning inte gått vidare med beslut om att låta inventeringen leda till faktiska åtgärder. Att undersöka situationen, men att inte åtgärda de problem som uppdagats är meningslöst. Självklart måste nästa steg nu vara att Gatu- och trafiknämnden också genomför de åtgärder som behövs, och förhoppningsvis tar kommunstyrelsen sådant beslut!
Affärsverksamhet bloggar