onsdag, januari 28, 2009

Majoriteten struntar i luftföroreningar

Kommunfullmäktige fortsatte på tisdagskvällen, med bland annat min interpellation om luftföroreningar. 2006 fastställde kommunstyrelselsen ett åtgärdsprogram för en renare luft i Uppsala. Men efter majoritetsskiftet har i princip inget hänt i frågan, och vid gårdagens fullmäktigedebatt framkom att den borgerliga majoriteten inte avser genomföra en enda ytterligare punkt ur åtgärdsprogrammet. Det är illa! Luftföroreningarna i centrala Uppsala överskrider miljökvalitetesnormerna, och vad värre är - uppsalabor blir sjuka av att andas uppsalaluften, med många akuta inläggningar på akademiska sjukhuset varje år. Men detta ses tydligen inte som ett problem av de borgerliga partierna. Vissa åtgärder kunde vara enkla, till exempel att stänga ute de värsta förorenarna från stadskärnan genom att inrätta miljözoner för tung trafik - som Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund gjort. Detta i synnerhet som jag fått information från åkerier att fordon som inte längre får användas i Stockholm nu används i Uppsala - dvs en övervältring av problem, som enbart kan stoppas genom att Uppsala inför samma regler som Stockholm.
Affärsverksamhet bloggar