fredag, januari 23, 2009

Weiman ger sig inte

Erik Weiman (m) fortsätter att upprepa argumentet att civilflyg behövs på Ärna för att trygga ambulansflygets framtid. Detta trots att chefen för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet, Folke Borgh, tillbakavisar påståendet att ambulansflyget skulle vara i fara om det inte blir något lågprisflyg. Ett felaktigt argument blir inte mer rätt för att det upprepas. Erik Weiman fabulerar mot bättre vetande. Ärna fungerar i dagsläget för ambulanshelioptrar, genom att också klämma in lågprisflyg på området ökar man inte ambulansflygets tillgång till flygplatsen.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Läs rättelsen i UT gallande vad som egentligen sagts!

3:07 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Ja, jag har läst rättelsen. Det är utomordentligt bra att min blogg så ofta leder till att nyhetsinslag med felaktigheter sedan korrigeras eller kompletteras så att de blir relevanta.

9:26 fm  

Skicka en kommentar

<< Home