tisdag, januari 20, 2009

Sveriges byggindustrier kritiserar Byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade igår uppe frågan om problem som Byggnadsnämnden agerande skapat de senaste åren - dels i form av en mp-motion i frågan, men också i form av ett brev från Sveriges Byggindustrier. Bland annat skriver man i brevet: "Branschen har under senaste tid upplevt brister och otydligheter i kommunikationen med kommunen och i arbetssättet mellan politiker och tjänstemän". Bland de frågor man vill få svar på kan nämnas "På vilket sätt och på vilka grunder fastställs prioriteringsordning gällande detaljplaner och bygglov?", "Hur återkopplas information mellan tjänstemän och politiker efter kontakter med marknaden?" Vad det handlar om i praktiken är ett missnöje med att man upplever att nämndens ordförande ger förtur åt ärenden hon prioriterar. Om kommunstyrelsen törs ge några raka svar på frågorna återstår att se!
Affärsverksamhet bloggar