måndag, januari 26, 2009

Bygg allaktivitetspark på parkeringsplatserna i Gottsunda centrum

Miljöpartiet lämnar idag in en motion till kommunfullmäktige om att bygga en allaktivitetspark på delar av parkeringsplatserna i Gottsunda centrum. Bakgrunden till förslaget är dels den undersökning som gjorts kring gottsundabornas vistelsemiljöer, och dels den pågående planeringen för att bygga ut centrumanläggningen i Gottsunda. Centrumanläggningen i Gottsunda är inte ett externt köpcentrum, utan ligger på gång och cykelavstånd för många av de människor som bor eller verkar i Gottsunda. Istället för en ogästvänlig överdimensionerad parkeringsplats vore det klokt att utnyttja delar av dagens parkeringsöken till mer attraktiva ändamål.
Affärsverksamhet bloggar