tisdag, januari 27, 2009

Majoritet utan självförtroende

Gårdagens fullmäktigesammanträde var en uppvisning i konsten att hålla med men att inte gå från ord till handling. Den borgerliga majoriteten tycks helt ha tappat självförtroendet om att kunna argumentera för sina åsikter. Hur ska man annars kunna förklara att majorietesföreträdare i ärende efter ärende var uppe och deklarerade att oppositionens förslag var utomordentliga, att det absolut inte finns några meningsskiljaktligheter - och sedan låta det hela utmynna i icke-beslut? Ett exempel var miljöpartiets förslag om att utnytta öppen källkod och fri programvara, för att kunna minska kommunens IT-kostnader. Cecilia Forss (m)var gång efter annat uppe i talarstolen och underströk att hon tycker förslaget är bra, men beslutet blev att inte göra något - i alla fall inte de närmaste två åren. Än mer genomskinlig var debatten angående miljöpartiets motion om grönområden. Liv Hahne (m) försäkrade att det inte fanns några som helst partiskiljande åsikter i fråga om att bevara grönområden, och att enighet över alla partigränser i exploateringsfrågor präglat hennes 28 år i byggnadsnämnden. Ett rent löjeväckande påstående då frågan om att bevara grönområden har varit en av de absolut hetaste stridsfrågorna i uppsalapolitiken. Och mp-motionen bifölls så klart inte. Igår lyckades strategin medialt - men i långa loppet lär man inte ha framgång med en sådan strategi; oberoende media lär genomskåda att majoriteten säger en sak men gör en annan.
Affärsverksamhet bloggar