måndag, februari 02, 2009

Fortsatt anti-klimatpolitik

Kommunstyrelsens arbetsutskott gick i anti-klimatpolitikens tecken. Inte bara i form av uppdrag till GTN om ny bilbro över Fyrisån; v/mp-motionen om att öka inslaget av vegetetarisk mat i skolan fick också tummen ner. Tjänstemannaförslaget var positivt, men Gunnar Hedberg och Cecilia Forss (m) gjorde vad de kunde för att sabla ner förslaget med krystade argument som att vegetarisk mat är så dyr och att det kanske skulle öka koldioxidutsläppen; men när sådana skenargument falsifierades kvarstod valfriheten som argument, dvs att varje persons rätt att få förstöra livsmiljön prioriteras framför allas rätt till en god miljö. Det är klart att när det finns begränsade resurser går det att köra linjen att först, störts och starkast roffar åt sig vad den kan, och vad som händer därutöver spelar ingen roll - men för miljöpartiet är möjligheten för alla att vara med och dela rättvist på de resurser som finns viktigare!
Affärsverksamhet bloggar