fredag, januari 30, 2009

Blogg om blogg

När jag tittade efter TV4:s rapportering om förslaget till ny bro över Fyrisån blev jag varse Janne Nordlings svar på frågan vilken kommunpolitiker som är lättast att intervjua: "Den som har kanske lättast att komma med formuleringar är Niklas Malmberg (MP) han är ganska mediemedveten." Alltid något som för en stund kan dämpa ilskan över nya fyrisåbron...
Affärsverksamhet bloggar