tisdag, februari 17, 2009

Protestbrev mot flytt av vattholmas sexor fortsättar att flöda in

Protestbreven mot förslaget att flytta årskurs 6 i Vattholmaskolan till Ärentunaskolan i Storvreta fortsätter att flöda in. Föräldrar till barn i årskurs fem, som berörs av förslaget redan till hösten, har getts möjlighet att svara på en enkät om vad man anser om förslaget. Men även vi föräldrar till barn i lägre årskurser måste ju ha möjlighet att säga vår mening, då vi ju berörs kommande år. Att flytta årskurs sex från Vattholma strider egentligen mot intentionerna i den översiktsplan som fullmäktige antog 2006. Även om den borgerliga majoriteten har påbörjat ett nytt översiktsplanearbete har man inte slutfört detta och då är det fel att krympa resurserna till Vattholmaskolan på det sätt som blir fallet om man plockar bort en hel årskurs! Effekterna för Vattholmaskolans ekonomi blir att lokalhyran per elev ökar, vilket riskerar att göra det svårt att bibehålla speciallärare i t ex slöjd och musik. Det är alldeles för många aspekter som förslagsställarna har glömt att analysera; även om Ärentunaskolan har tillräcklig kapacitet för att klara undervisningen också för vattholmasexorna räcker inte det. Möjligheter till fritidsaktiviteter efter skoldagen, en matsalsmiljö som inte är stökig och stressig och en bra skolgårdsmiljö som inbjuder till lek är också viktiga ingredienser i en bra skola för tolvåringarna.
Affärsverksamhet bloggar