torsdag, februari 12, 2009

Borgerlig skolpolitik - allt annat än för elevens bästa

Var den borgerliga skolpolitiken i Uppsala till sist landar är ovisst, med den spricka som nu uppstått mellan folkpartiet och moderaterna i frågan om vilka skolor som ska få vara kvar. Även Vattholmaskolan står nu inför en oviss framtid, med förslag om att årskurs sex ska skjutsas till Storvreta istället. Jag har fått en del samtal och mail i frågan från arga föräldrar i Vattholma. En mamma skriver: "Jag är en upprörd förälder... Förslaget är dåligt genomarbetat och många oklarheter förekommer. Det gäller bl a frågan om hemklassrum, om lärarna ska följa med från hemskolan, om klasserna ska vara intakta, var barnen ska gå på fritidsklubb... Förslaget innebär en utarmning av landsbygdens skolor då ju både Vattholma skola och Skyttorp skola förlorar en hel årskurs med allt vad det innebär i resurser...Jag vill att du, som min folkvalda politiker, tar tag i detta och stoppar beslutet!" Att den borgerliga skolpolitiken inte är för elevens bästa, med minskat antal lärare/elev och nedläggning av bostadsnära skolor, borde vara uppenbart för alla vid det här laget. Men som oppositionspolitiker är den enda chansen att stoppa ett dåligt förslag att få majoritetspartierna att inse att de är inne på fel väg, och prognosen för att borgerligheten ska inse det är nog inte så god.
Affärsverksamhet bloggar