onsdag, februari 11, 2009

Första möte med presstödsnämnden

Idag har jag mitt första möte med prestödsnämnden. Särskilt spännande med att jag därmed får följa de nya regler för presstöd som jag var med att föreslå i SOU:n Mångfald och räckvidd, som ju trädde ikraft från årsskiftet; regler som dels underlättar för tidningar att få presstöd genom att kravet på antal prenumeranter sänks från 2000 till 1500, och dels gör det svårare, genom striktare krav på omfattning av eget redaktionellt material. Med i nämnden sitter sedan tidigare Helene Petersson (s), som också satt med i presstödsutredningen, och min kommunalrådskollega Ilona Szatmari-Waldau (v) - så allt talar för att det blir ett uppdrag med positiva förtecken!
Affärsverksamhet bloggar