tisdag, februari 10, 2009

Flytande biogas

Biogas Öst arrangerade ett intressant seminarium idag med framtidsmöjligheterna för flytande biogas som huvudtema. Även om pipelinelösningar är bra när biogasproduktion kan hållas nära slutanvändaren - i första hand busstrafiken - så är biogas i flytande form helt klart nödvändig för en mer storskalig biogasanvändning. AGA menade att man efter de ytterligare sju tankställen med komprimerad gas som man bygger för närvarande kommer man helt att övergå till tankställen med flytande biogas, då det är väsentligt mycket billigare. Steve Whealan, från Clean Air Power, berättade vidare om utvecklingsmöjligheterna i fordonsproduktion av bussar etc för flytande biogas. Distribution och användningsmöjlighet är således inte det som bromsar - utan produktionen av biogasen. Lite talande var att från Uppsalas sida var kollektivtrafiksaktörer väl representerade vid seminariet, men från biogasproduktionssidan visade man inget intresse. Vid gårdagens ägardialog med Uppsala Vatten och Avfall var också de politiska signalerna från kommunledningen bistra: nu får det vara nog med skattemedel till utveckling av ytterligare biogasproduktion, slog Gustav von Essen (kd) fast. Från bolagets sida är man inte heller beredd att via avfallstaxor få in vad som krävs för att utveckla biogasproduktionen ytterligare, varför frågan hamnar i ett finansiellt moment 22. Gärna biogas - säger numera även den borgerliga majoriteten - men vi tänker inte betala!
Affärsverksamhet bloggar