fredag, februari 06, 2009

Nu är Vattenfall på rätt spår i Uppsala!

I Uppsalatidningen uttalar sig idag Vattenfalls Adrian Berg von Linde angående att man nu ska komplettera sopförbränningsanläggningen med elgenerering. Linde säger bland annat att det både är en viktig miljöinvestering och en ekomiskt rationell investering: "Vi höjer ju vår lönsamhet genom att installera en turbin och producera även el vid förbränningen." Tyvärr sa Vattenfall det motsatta när jag 2002 pekade på dessa två faktum, dvs att det både vore en miljömässigt och ekonomiskt rationell investering, och överklagade Vattenfalls dåvarande beslut att bygga en sopförbränningsanläggning utan elgenerering. Att Vattenfalls dåvarande ledning varken hade teknisk eller ekonomisk kompeten har kostat Vattenfall åtskilliga miljoner kronor, och samtidigt medfört många ton koldioxidutsläpp helt i onödan. Egentligen något som dessa beslutsfattare borde betala för! Men miljödomstolen struntade i Miljöbalkens skrivningar och lät Vattenfall bygga en undermålig anläggning, trots min överklagan. När anläggningen stod färdig och Vattenfall bjöd in media till invigningscermonin fanns samtidigt ett stort medialt intresse låta mig berätta det bistra faktum att anläggningen byggde på hopplöst föråldrad teknik redan från start; vilket fick Vattenfalls dåvarande presschef att utbrista: "Nu hände det som inte fick hända!" Han syftade på att media fokuserade på anläggningens brister - men tvärtom är det så att just detta fokus på anläggningens brister och att miljöpartiet så enträget, både lokalt och på riksnivå, politiskt fokuserat på tekniska lösningar som både är miljömässigt bra och ekonomiskt rationella, är orsaken till att det som borde ha hänt 2002 i alla fall händer nu!
Affärsverksamhet bloggar