torsdag, februari 05, 2009

Länsstyrelsen underkänner fortfarande Ärna-MKB

När Miljöpartiet konstaterade att den kompletterade MKB:n som upprättats angående civilflyg på Ärna inte var ett fullgott beslutsunderlag, utan tarvade ytterligare kompletteringar fick vi höra glåpord från diverse håll. Väntar nu på en ursäkt från dessa; eftersom länsstyrelsen dragit samma slutsats som Miljöpartiet. MKB:n måste således kompletteras ytterligare, vilket inte lär ske ”med vändande post” – det är samma krav som ställdes tidigare som upprepas nu, och har man inte lyckats tillmötesgå dessa på ett halvår lär det ta tid att tillmötesgå dessa krav nu. Någon remiss till kommunen under våren lär alltså inte bli aktuell. Om militärflyget dessutom läggs ner, hamnar hela ansökningsprocessen i ett nytt läge, som, enligt länstyrelsen flyttas till Miljödomstolen. På ett sätt är det tråkigt, länsstyrelsen har ju skött processen utomordentlig bra – och min enda direkta erfarenhet av Miljödomstolen var allt annat än bra - när man släppte igenom Vattenfalls undermåliga sopförbränningsanläggning i Uppsala, trots att det så tydligt stred mot Miljöbalkens intentioner.
Affärsverksamhet bloggar