onsdag, februari 18, 2009

Ärnamotståndare låter sig inte skrämmas till tystnad

Nervositeten hos någon ärnaanhängare har föranlett en anmälning om att centerpartisten Ingmar Jansson är jävig i frågan därför att han äger mark nära flygplatsen. Det är naturligtvis rent nonsens att någon är jävig i en fråga för att negativa miljöeffekter slår särskilt hårt mot honom eller henne. Jävsinstrumentet finns för att garantera att ingen kan vara med att fatta beslut som är ekonomiskt fördelaktiga för sig själv eller den egna familjen. Om personer som berörs direkt av negatativa miljöeffekter vid vissa beslut inte fick deltaga vid dessa skulle KF-salen stundtals bli helt tom. Trots det spekulerar UNT att Ingmar inte skulle komma att delta vid en fullmäktigebehandling av ärendet. Den rapport jag fått är dock att Ingmar kommer att deltaga och rösta nej. Det innebär att centerns fullmäktigegrupp kör en klassisk nja-linje: 4 ja-röster och 4 nej-röster.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Den länk du ger funkar inte. Har UNT insett att spekulationerna om jäv var felaktiga och lyft artiklen?
Annars är det ju som du skriver helt orimligt att de som lider mer av miljöpåverkan skulle vara jäviga."Enskilda som kan antas bli särskilt berörda" nämns ju särskilt i miljöbalkens beskrivning av hanteringen av miljöärenden.
En intressant detalj är att den tänkta ersättaren, Carl G Thunman är drivande i planerna på ett köptempel med "temapark" i Fullerö. Har han månne ett rent affärsmässigt intresse av att civilflyg omöjliggör att denna mark används för bostäder?

9:42 fm  
Blogger Niclas Malmberg said...

Ja, artikeln är tydligen nu bortplockad. Efter mitt blogginlägg kontaktade UNT Ingmar och fick bekräftat att det inte alls är så att han nu säger att han kommer att avstå från att deltaga vid omröstningen. Enligt UNT är det centerpartiets gruppledare, Lars O Ericsson, som sagt till UNT att Ingmar inte kommer att deltaga. Men förhoppningsvis viner ingen hård partipiska över Ingmar - det vore ju märkligt, med tanke på att även tre andra centerpartister kommer att rösta Nej.

11:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home