måndag, februari 23, 2009

Ingmar Jansson fräser ifrån!

UNT har så gått till källan angående frågan om hur Ingmar Jansson (c) kommer att agera vid omröstningen i fullmäktige om civilflyg på Ärna. UNT citerar Jansson: "Mörka krafter inom alliansen försöker få mig att framstå som jävig eftersom de är osäkra på att vinna omröstningen i kommunfullmäktige". UNT skriver vidare att Jansson vill vara med och rösta när frågan kommer till fullmäktige. Bra att Jansson fräser ifrån!
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

att är jävig har alltså ingen betydelse eftersom han har samma åsikt som du?

Är det miljöpartiets uppfattning att jävsreglerna skall tillämpas på det sättet?

Om scenariot hade varit detta:

Uppsala kommun vill bygga ett vindkraftverk i syfte att minska kommunens beroende av fossila bränslen, utslagsrösten tillhör en moderat villaägare intill vars mark man vill bygga kraftverket ( vindkraftverket skulle minska hans fastighetsvärde pga skymd utsikt och buller).

Skall moderaten få vara med trots att han är jävig?

3:19 em  
Blogger Simon Rosén said...

Ja, det tycker jag. Många jävsituationer är lite löjliga. Det är många personer som bor kring ärna och de måste ju också ha en röst. Jag tror dessutom att det kommer att bullra över stora delar av centrala Uppsala, ska då alla politiker anklagas för jäviga?
Vindkraftverk bullrar för övrigt inte lika mycket som till exempel bilvägar och flygplatser.

10:50 em  

Skicka en kommentar

<< Home