tisdag, februari 24, 2009

Fult dubbelspel av Sanner

När kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterat problemen med byggnadsnämndens politiska ledning har Leif Sanner varit fullt införstådd med att flera medarbetare slutat på stadsbyggnadskontoret pga missnöje med möjligheterna att arbeta professionellt, att många ärenden överklagas pga brister och att det till och med finns ett uttalat missnöje inom byggbranschen mot hur den som inte haft de rätta kontakterna har fått svårt att se sina ärenden prioriterade och en avsaknad av transparenta rutiner för hur information mellan tjänstemän och politiker återkopplas efter kontakter med marknaden. På KSAU-nivå har det varit totalt enighet om att något måste göras åt situationen, men när Sanner igår skulle debattera min motion i frågan i fullmäktige låtsades Sanner som att de problem han så väl känner till inte fanns. Istället försökte Sanner hävda att miljöpartiet konstruerat en motion för att få anledning att kritisera majoriteten. Ett väldigt fult dubbelspel! Motionen hann inte färdigbehandlas igår, utan återkommer till fullmäktiges marssammanträde.
Affärsverksamhet bloggar