torsdag, februari 26, 2009

Nytt försök med mer vegetarisk mat i skolorna

Kommunfullmäktiges ordförande, Lars Bäcklund (m), sa till mig idag att det är så besvärligt med miljöpartister, för att vi har särskilda önskemål om att äta vegetarisk mat. Han hoppades att jag skulle kunna nöja mig med fisk tillsammans, precis som övriga representanter vid dagens utdelning av hedersmedaljer till Paul Kessel och John Fiske. Lite motsatt budskap än det Gunnar Hedberg (m) anförde när KSAU för några veckor sedan behandlade mp:s och v:s motion om ökad andel vegetarisk mat i skolorna. Då hette det, från Hedbergs sida, att valfriheten inte fick åsidosättas - allas rätt att alltid ha en kötträtt att välja på. Alla är jämlika, fast vissa är mer jämlika? Då stoppades motionen från att föras till kommunstyrelsen, men sedan dess har Hedberg tydligen tänkt om - nu har motionen passerat KSAU för avgörande i KS nästa vecka. Föredragningen i ärendet är den samma: ”För att minska den negativa påverkan på klimatet måste köttkonsumtionen minska… En minskning av köttkonsumtionen i den kommunala verksamheten kan dels bidra till en direkt minskning av klimatpåverkan, dels bidra till ett hållbarare beteende på sikt och bör därför genomföras så snart som möjligt.” Men förslaget till beslut har omformulerats till att uppdra till ansvarig nämnd att belysa möjligheterna att öka andelen vegetarisk mat som serveras i skolorna. Det är ett extremt vagt formulerat beslut, men förhoppningsvis blir resultatet minskad köttkonsumtion och därmed minskad klimatpåverkan!
Affärsverksamhet bloggar