lördag, februari 28, 2009

Demonstrativt ointresse för klimtafrågan hos alla partier utom (mp) och (v)

Redan i december fick samtliga kommunalråd inbjudan till den debatt/utfrågning angående klimatfrågan som ägde rum idag. Fp hade tydligen i förväg tackat nej till att skicka något av sina två kommunalråd – och vid debatten dök inga andra kommunalråd än jag och Ilona Szatmari Waldau (v). Det massiva ointresset för klimatfrågan hos övriga partier kan inte uttryckas tydligare.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Blogger Simon Rosén said...

De andra politikerna verkade helt borta när det gäller klimatet. Några sa att de tyckte det var en ganska viktig fråga, men de verkade varken ha koll på klimatet, eller vad sitt eget partis åsikter. Det märktes att du och Illona var de enda som hade riktig koll och hade saker att säga. Du var nog en av dem som pratade mest, men du blev ändå avbruten innan du var klar.

10:06 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Tyvärr blev jag irriterad över att övriga partier (med undantag av vänstern) skickade personer som inte hade koll på kommunpolitiken och var deras egna partier står i olika frågor, så jag ägnade en del tid åt att syna detta - på bekostnad av möjlighet att tala om mp:s klimatpolitik. Hoppas att det blir bra tillfällen till det framöver istället!

11:14 fm  

Skicka en kommentar

<< Home