måndag, mars 02, 2009

Bygg tankanläggning för flytande biogas vid Kungsängens gård

Förra mandatperioden togs beslut om att bygga en ytterligare rötkammare, för att säkra produktionen av biogas. Den investeringen genomförs för närvarande, men utvecklingen för biogas haltar då det samtidigt är brist på tankkapacitet. Miljöpartiet presenterade därför idag en samlad strategi för hur kommunen ska kunna öka biogasanvändningen i regionen. En av de investeringar miljöpartiet föreslår är en tankanläggning för flytande biogas vid Kungsängens gård. Den biogasproduktion som kommunen har utifrån hushållens organiska avfall och vid reningsverket räcker inte för att förse länstrafiken med biogas, vi måste transportera biogas och då är det fördelaktigt med biogas i flytande form. Men för stadstrafiken är det bäst med fortsatt biogasdrift i gasform. För att omvandla biogas till flytande form måste gasen kylas ner till -162 grader, och ur energihushållningsperspektiv är det därför först vid transporter över 50 mil som omvandling av biogasen till flytande form är rationellt.
Affärsverksamhet bloggar