fredag, mars 06, 2009

Dyrt att parkera?

UNT lyfter idag fram att Uppsala har de näst högsta parkeringsavgifterna i landet, med priser på 50 kr/h i parkeringsgaragen. I sammanhanget framstår kostnaden för gatuparkering, som ligger på 25 kr/h, som rena reapriset. Men med en monopolställning för ett privat bolag är det inga konstigheter att priserna ligger där de ligger, målsättningen för bolaget är ju att tjäna så mycket pengar som möjligt, inte att maximera parkeringsutnyttjandet, så färre som betalar mer kan vara en bättre inkomstkälla än många som betalar mindre. Priserna på kollektivtrafiken kan spela viss roll. Med den prishöjning till 30 kr för en enkelbiljett som den borgerliga majoriteten genomförde fanns utrymme att höja parkeringsavgiften, eftersom vissa säkert kalkylerar att bilen ändå är ekonomiskt fördelaktig framför bussen för en snabb resa till stan (även om man då glömmer drivmedelskostnader etc och således räknar fel). En privat monopolsituation är så klart aldrig bra - men man får inte glömma vilka de stora problemen är i sammanhanget; en dålig luft pga för många bilar i city och stora utsläpp av koldioxid. När UNT skriver: "Tycker du att det är dyrt att parkera i city? Du har helt rätt." har man således missat att fundera över de viktigaste aspekterna. Börja med att sänka busspriserna istället!
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

30 kr för resa med stadsbuss betalar endast den tillfällige besökaren eller Uppsalabon som åker buss 1-2 ggr per år och då kvittar priset. Vi som åker oftare (men inte dagligen) använder värdekortet och betalar 15 kr/resa vilket är rätt okej. Att ersätta stombussarna med spårvagnar skulle göra kollektivtrafiken mer attraktiv utan att behöva sänka priserna.

Vad gäller p-avgifterna håller jag med om att det är för hög avgift i de privata p-garagen. Vad många dock verkar bortse från är att det på många platser i stan är gratis att parkera på söndagar.

9:16 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Naturligtvis är det helt rätt att spårvagnar är det grepp som behövs för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. I ekonomiska termer är det också rätt att för den som åker buss väldigt sällan kvittar det om priset för en enkel resa är 30 kronor eller 15 kronor (dvs en årlig merkostnad om några tior gräver inget egentlig hål i hushållsekonomin). Men uppenbarligen resonerar inte människor riktigt så; vid varje bussprishöjning i Uppsala - i alla fall de jag studerat sedan 1991 och framåt - har antalet bussresenärer minskat efter höjningen. Undersökningar visar också att många väljer bil istället för buss därför att man överskatter vad det kostar att åka buss, och underskattar vad det kostar att åka bil. En bussprishöjning är nog därför i sig en negativ signal, som ger resenärstapp som egentligen är omotiverade sett ur ett rationellt ekonomiskt perspektiv.

10:19 fm  

Skicka en kommentar

<< Home